Cart

Leasing profesionálnej videotechniky

Spolupracujeme so spoločnosťou Grenke Leasing. Na vyžiadanie Vám vieme vypracovať dokumenty potrebné k leasingovej zmluve. V prípade leasingovania kancelárskej a výpočtovej techniky si môžete vybrať z dvoch typov leasingu.

Leasingovú kalkulačku nájdete na tomto odkaze 

Výhody leasingu

Obstáť v dnešnej dobe v konkurencií si vyžaduje neustály rozvoj a investície do nových technológií, ktorých vývoj napreduje míľovými krokmi. Neznamená to však bezpodmienečne, že by tým musel byť viazaný kapitál, alebo zaťažená likvidita.

GRENKELEASING Vám ukáže, ako sa dá udržať krok s vývojom technológií bez neprimeraného finančného zaťaženia.

Riešením je leasing miesto nákupu. A síce za veľmi výhodných podmienok s nízkymi leasingovými splátkami.

Aké výhody Vám ponúka GRENKELEASING?

 • Leasingové splátky sú firemnými nákladmi a sú daňovo uznateľné
 • Vaša likvidita a nezávislosť zostanú zachované Váš kapitál, ako ani úverový rámec vo Vašej banke sa neznižuje
 • Možnosť vyššej investície zvyšuje Váš náskok pred konkurenciou
 • Konštantné mesačné splátky Vám zabezpečia nízke finančné zaťaženie a optimálne plánovanie investičných potrieb
 • Leasingové splátky majú priamy vplyv na ziskovosť podnikania a tak zjednodušujú plánovanie a kontrolu
 • Sme známy rýchlym a jednoduchým vybavovaním Ponúkame flexibilitu na najvyššej možnej úrovni.
 • Môžete si dokonca vymeniť predmet leasingu za novší už počas doby trvania leasingu

Ako to celé funguje?

Stačí 5 jednoduchých krokov ako na nasledujúcom obrázku:

Classic Leasing

Ak to má byť nekomplikovaná zmluva s jasnými pravidlami pre cenovo citlivých zákazníkov, tak náš základný produkt – CLASSIC LEASING je ideálnym riešením. CLASSIC LEASING poskytuje všetko, čo leasing poskytovať má: jednoduchý prístup k predmetu nájmu a plnú kontrolu nákladov v podobe pravidelných splátok v nemennej výške. Zákazník má možnosť odkúpenia alebo vrátenia predmetu leasingu na konci obobia leasingu podľa svojho uváženia.

Finančný Leasing

Tradičné riešenie pre zákazníkov, ktorí už vopred vedia, že na konci obdobia leasingu chcú predmet leasingu vlastniť. Predmet leasingu je nájomcovi na konci obdobia leasingu odpredaný za vopred dohodnutú zostakovú cenu.

FAQ (najčastejšie otázky a odpovede)

Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o leasing?

 • Do 3 500 EUR bez DPH výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára.
 • Nad 3 500 EUR bez DPH výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára + účtovné výkazy za posledné 2 roky (výkaz ziskov a strát + súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch + výkaz o príjmoch a výdavkoch u živnostníkov).

Aká akontácia sa vyžaduje?

 • Štandardne nevyžadujeme akontáciu, v prípade požiadavky zákazníka akákoľvek akontácia do 60 %.

Aká je odkúpna cena pri Classic leasingu?

 • Je to zostatková trhová hodnota, ktorú nie je možné vyčísliť pri uzatvorení zmluvy. Jej výška bude známa až po uplynutí doby trvania leasingu.

Prečo nie je možné uzatvoriť zmluvu na finančný leasing na kratšie obdobie ako 36 mesiacov?

 • Obdobie minimálne 36 mesiacov pri finančnom leasingu pre 1. odpisovú skupinu je stanovené zákonom.

Čo znamená poplatok za užívanie predmetu leasingu?

 • Tento poplatok je účtovaný odo dňa prevzatia tovaru do dohodnutého začiatku obdobia leasingu, pričom za každýdeň užívania je kalkulovaná 1/30 mesačnej splátky.

Prečo sú kvartálne splátky nižšie ako mesačné?

 • Úhrada splátok je realizovaná štandardne mesačne a keďže sa pri kvartálnych úhradách znižujú administratívne nároky, táto úspora sa premieta do splátok (1,5 %).

Je nutné poistiť predmet leasingu?

 • Každýpredmet leasingu musí byť poistenýprostredníctvom GRENKE Leasingu, alebo inej spoločnosti, pričom v takom prípade poistné plnenie musí byť vinkulované v prospech GRENKE Leasingu (tlačivo na vyžiadanie) .

KontaktLeasing techniky

Certifikácia